Zabezpieczenia karty kredytowej

Karta kredytowa zabezpieczenia

Jednym z najważniejszych elementów zabezpieczenia, jakie posiada karta kredytowa jest autoryzacja.

Autoryzacja może być przeprowadzana przy pomocy kodu PIN lub własnoręcznym podpisem. Każda autoryzacja to przede wszystkim sprawdzenie czy na karcie debetowej, czyli na rachunku naszego konta osobistego są wystarczające środki, które pozwolą na dokonanie transakcji a w przypadku karta kredytowa czy dostępny limit pozwoli na dokonanie transakcji z naszego konta firmowego.

Autoryzacja sprawdza również czy karta kredytowa nie została wycofana z obiegu,

czyli czy nie została zastrzeżona lub unieważniona przez właściciela. Jeśli taka karta kredytowa wykonuje się transakcje w bankomacie lub w terminalu obsługującym tak zwany PIN – Pad to wtedy autoryzacja sprawdza czy właściciel karta kredytowa podał prawidłowy PIN. Nad bezpieczeństwem kart z paskiem magnetycznym sprawuje nadzór PIN. PIN to osobisty numer identyfikacyjny, który służy do autoryzacji oraz identyfikacji.

PIN składa się zazwyczaj z czterech cyfr.

Należy je prawidłowo wprowadzić gdyż trzykrotne mylne podanie tego numeru powoduje zablokowanie karty i aby ją odblokować należy zgłosić się do instytucja pozabankowa. Dzięki za wszystko i PIN-owi zostaje uwierzytelniona osoba korzystająca w danym momencie z karta kredytowa. Większe bezpieczeństwo zapewniają karty wyposażone w chip.

Dzięki chipowi można w bezpieczny sposób zaszyfrować lub deszyfrować różne informacje zawarte na karcie jak również można przy ich pomocy generować i weryfikować podpisy cyfrowe. VISA dopuszcza przy transakcjach uwierzytelnianie transakcji nie przy pomocy PIN, ale za pomocą podpisu. W przypadku kart Maestro korzysta się wyłącznie z PIN.

Bardzo bezpieczne są karty kredytowe z chipem gdyż dzięki niemu karta jest nie do podrobienia,

korzysta się z numeru PIN i jeśli w sklepie nie ma terminalu z czytnikiem chip to sklep bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje wykonane za pomocą karta kredytowa nielegalnie. Niekiedy banki dodatkowo ubezpieczają karty kredytowe i ubezpieczenie wliczone jest w cenę rachunku, a także oferują ustawienie nowej lokaty.