Jak działa karta kredytowa

Jak działa karta kredytowa

Zanim podpisze się umowę z instytucja pozabankowa o karta kredytowa warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy a jeśli się czegoś nie rozumie albo budzi wątpliwości pracownik pozabankowe na pewno odpowie na wszelkie pytania.

Bardzo ważny jest regulamin karty kredytowej gdyż to właśnie on reguluje funkcjonowanie karty płatniczej jak również określa prawa właściciela karty oraz jego obowiązki wobec instytucja pozabankowa, a często i dla konto osobiste lub konto firmowe które posiada.

Sama płatność przy pomocy karta kredytowa trwa kilka sekund ale angażuje nie tylko klienta który jest właścicielem karty ale również punkt w którym dokonuje się zakupów lub wykonawcę usługi, następnie instytucja pozabankowa który wydał karta kredytowa oraz centrum rozliczeniowe.

Jak wygląda płatność przy pomocy karta kredytowa ?

Otóż zaczyna się od tego, że sprzedawca wprowadza kartą kredytowa do terminala, czyli przesuwa ją przez czytnik pasków lub wkłada do czytnika mikroprocesorów. Terminal odczytuje wiadomości zawarte na karcie. Takie wiadomości to na przykład numer karty i termin jej ważności. Później sprzedawca wprowadza kwotę transakcji lub usługi. W tym momencie klient proszony jest o wprowadzenie kodu PIN, jeśli taki jest wymagany.

Kod wpisuje się za pomocą klawiatury i zatwierdza.

Wszystkie dane są przekazane do centrum rozliczeniowego, które łączy się z instytucja pozabankowa, który wydał karta kredytowa i otrzymują stamtąd potwierdzenie, że transakcja może być dokonana. Jeśli autoryzacja jest pomyślna terminal drukuje potwierdzenie wykonania operacji na karta kredytowa. Jeśli karta wymaga zamiast kodu PIN w tym momencie klient podpisuje odpowiednie pokwitowanie.

Podpis musi być zgodny z podpisem widniejącym na karta kredytowa. Na tym kończy się transakcja na poziomie użytkownik – sklep.

Teraz do pracy przystępuje terminal, który przesyła wszystkie szczegóły dotyczące transakcji do centrum rozliczeniowego, sprawdza dane z kontem klienta jakim jest konto młodzieżowe. Zazwyczaj odbywa się to nocą, kiedy sam sklep nie pracuje. Karty kredytowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły osiemnaście lat i osiągają stały dochód z tytułu umowy o pracę lub z prowadzonej działalności gospodarczej.