Kas yra Overdraftas?

Overdraftas – tai banko galimybė, kuri suteikia tam tikrą laiką turėti neigiamą (debetinį) banko sąskaitos balansą (likutį). Bendras reikalavimas overdraftui gauti: skolininkas turi būti banko klientas mažiausiai tris mėnesius. Suteikus overdraftą skolininkas per 60 dienų nuo overdrafto sutarties sudarymo, privalės vykdyti ne mažiau kaip 60% visų bankinių atsiskaitymų per banke turimą sąskaitą, taip pat skolininkas turi turėti ne mažesnę nei 1 metų veiklos patirtį.

Overdrafto limitas gali būti suteiktas 12 mėnesių laikotarpiui arba ilgesniam laikotarpiui. Palūkanos yra skaičiuojamos kiekvieną dieną  nuo panaudoto overdrafto limito sumos.

Skolininkas gali panaudoti ir grąžinti overdraftą bet kuriuo metu, bet kokia suma, duoto limito ribose.

Overdrafto grąžinimo šaltinis:

  • teigiami pinigų srautai iš įprastinės veiklos;
  • minimalus paskolos padengimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,3 karto;
  • įkeisto turto realizavimas.

Overdraftas gali būti suteikiamas juridiniams ir fiziniams asmenims – ūkio subjektams, kurie yra banko klientai, tiek litais, tiek kita užsienio valiuta.

Suteikiant klientui overdraftą, tarp banko ir kliento pasirašoma sutartis, nereikalaujant papildomos paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės – turto įkeitimo ar laidavimo. Įplaukus į sąskaitą lėšoms, skola ar jos dalis grąžinama. Jei lėšų prireikia, bankas vėl apmoka kliento pavedimus savo lėšomis.

Overdrafto palūkanos yra keliais punktais didesnės už trumpalaikių paskolų palūkanų dydžius. Tačiau palūkanos mokamos tik už faktiškai panaudotas lėšas. Palūkanos skaičiuojamos kiekvieną dieną nuo panaudoto overdrafto limito sumos. Didesnės palūkanos rodo, kad taikant overdraftą bankas daugiau rizikuoja.

Kaip ir kredito linijos atveju, taip pat mokamos administravimo ir įsipareigojimų mokestis. Jei klientui nuolat stinga lėšų, tikslinga naudotis kredito linija. Nors overdrafto paslaugas teikia visi Lietuvos bankai, šia kreditavimo forma, lyginant su kredito linija, naudojasi mažesnis skaičius ūkio subjektų. Pagrindinė priežastis – trumpas atsiskaitymo laikotarpis bei didelės palūkanos už pasinaudotą paskolos dalį.

Pagrindinis skirtumas overdrafto ir kreditinės linijos tas, kad kreditinės linijos atveju klientui atidaroma atskira paskolų sąskaita, iš kurios atliekami kliento pavedimai.