Kas yra Lizingas?

Lietuvoje lizingo bendrovės pradėjo steigtis 1995 metais. Legaliai joms veikti leido 1994 m. gruodžio mėn. priimtos Komercinių bankų įstatymo pataisos, apskaitą reglamentuojantys aktai. 1996 metų pabaigoje lizingo rinka ėmė intensyviai didėti. Gerėjant šalies ekonominei situacijai ji ypač sparčiai plėtėsi 2001 metais – išaugo klientų pasitikėjimas lizingo bendrovėmis bei jų teikiamomis paslaugomis.

1998 metais įsteigta Lietuvos lizingo asociacija (LLA),tuo metu vienijusi 8 narius. Jos įsteigimą inicijavo didžiausi lizingo bendrovių vadovai, siekdami sutvarkyti lizingo veiklos teisinę bazę. Pagal įmonių registrą apie 1100 įmonių tarp kitų savo veiklos rūšių nurodė ir lizingą. Tačiau į LLA atviras kelias tik toms, kurios iš lizingo veiklos per metus gauna ne mažiau kaip 70 proc. bendrųjų pajamų. 1999 – 2003 metais keitėsi Asociacijos narių skaičius, ir šiuo metu Asociacija vienija 12 šalies lizingo bendrovių. Stojamasis mokestis yra 10 000 litų.

Šiuo metu lizingas tampa pagrindiniu investicijų finansavimo instrumentu, reikšmingu visos šalies ūkio plėtrai. Tai ypač efektyvus būdas smulkioms ir vidutinėms įmonėms gauti finansavimą, kontroliuojant jų riziką: tokiu būdu lizingas skatina naujų įmonių kūrimąsi, smulkaus bei vidutinio verslo plėtrą bei užimtumo didinimą.

Lietuvoje viena po kitos kuriasi lizingu besiverčiančios kompanijos, nors šio verslo aplinka, ekspertų teigimu, nėra ideali ir neatitinka Europos šalių praktikos.

Lietuvoje labai silpnai išplėtotas lizingo santykių teisinis reglamentavimas. Iki 2000 metų kuomet buvo patvirtintas naujasis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, egzistavę teisės aktai visai nereglamentavo lizingo santykių. Lizingo santykiai buvo reguliuojami remiantis įstatymo analogija: šiems santykiams buvo taikomos civilinės teisės normos, reglamentuojančios panašius civilinius teisinius santykius (nuomą, pirkimą-pardavimą ir pan.). Naujojo Civilinio kodekso 6.567 str. 1 dalis pabrėžia, kad lizingo davėjas perduoda daiktą valdyti ir naudoti lizingo gavėjui tik verslo tikslais, tokiu būdu eliminuojama lizingo galimybė fiziniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verslu nesiverčia.