Kas yra Forfeitingas?

Forfeitingas

Forfeitingas – žodis kilęs iš anglų kalbos ir reiškia ,,turėti skolų, būti skolingam“. Forfeitingu bankas Lietuvoje įsipareigoja tiekėjo bankui atsiskaityti už savo kliento – pirkėjo debetinę skolą. Pirkėjas debetinę skolą grąžina reguliariais mokėjimais, dažniausiai vekseliais.

Forfeitingo operacijos atliekamos užsienio prekyboje: gali būti eksporto ir importo forfeitingas.

Forfeitingas – tai kredito gavimas klientui – pirkėjui iš tiekėjo banko. Pirkėjo bankas Lietuvoje arba bankas – korespondentas, aptarnaujantis tarptautinius atsiskaitymus, turi suteikti garantiją arba avalį (laidavimą) tiekėjo bankui, kuris, nelaukdamas pirkėjo apmokėjimo, pats apmoka už parduotas prekes savo klientui tiekėjui. Forfeitingo atveju eksportuotojas – tiekėjas gauna pinigus iš karto. Taip pagerėja eksportuotojo likvidumas, tiekėjas apsaugomas ir nuo valiutos kurso rizikos, nes ją perima bankas. Jei tiekėjas – eksportuotojas nutaria naudotis forfeitingo paslaugomis, su pirkėju dėl to susitaria prieš pasirašant pirkimo – pardavimo sutartį. Tai paprastai daroma tik gavus bankų leidimą.

Forfeitingo paslaugos yra panašios ir kartu atvirkščios faktoringo paslaugoms. Kreditavimas vykdomas pagal tuos pačius principus tik ne iš pirkėjo, bet iš tiekėjo pusės. Svarbus skirtumas tas, kad faktoringo įmonės nori dalyvauti didelėje eksportuotojo verslo dalyje, o forfeituotojai dirba pagal vieną sandorį.

Forfeitingas kaip komercinio kredito transformacija į bankinį suteikia tam tikrų pranašumų:

  • paspartina lėšų gavimą;
  • viršija kapitalo apyvartas;
  • apsaugo nuo nemokėjimo rizikos ir valiutos rizikos;
  • supaprastina įmonės balansą;
  • saugo nuo palūkanų svyravimo rizikos.