Õppelaen

Õppelaen on pikaajaline laen, mis on mõeldud tudengitele õppimiskulude katmiseks.

Õppelaenu on õigus saada Eesti Vabariigi kodanikel või Eestis alalise loaga elavatel isikutel, kes õpivad täiskoormusega. Õppelaenu on võimalik taotleda kõikidest suurematest pankadest ja lisainfo on saadaval pankade kodulehtedel. Õppelaenu suuruseks 2012/2013. õppeaastal on 1917 eurot ja 35 senti. 

Enne õppelaenu lepingu sõlmimist!

 • Õppelaenu võtmisega tekib vastutus käendajate ees, kes on tavaliselt perekonnaliikmed.
 • Kasulik oleks mõelda ka võimalike alternatiivide peale. Näiteks laenata raha vanematelt või sugulastelt. Sedaviisi on võimalik säästa pangale makstavate intresside pealt.
 • Õppelaenu võtmisega tekib sul kohustus panga ees. Tegu on on eelkõige laenuga, mitte hüvitise ega riigipoolse toetusega. Õppelaen nagu ka iga teine laen tuleb tagasi maksta.
 •  Kindlasti tuleb erilist tähelepanu pöörata õppelaenu intressi maksmisele. Endale tuleb teha selgeks, kuhu, kuidas ja millal pead intressi maksma.
 • Nagu iga teise laenuga ei tohiks ka õppelaenu vormistamisega kiirustada. Loe läbi lepingu tingimused ja uuri erinevaid aspekte mis sellega kaasas käivad.
 • Õppelaenu lepingut on võimalik sõlmida ainult ühes pangas. Aga on olemas võimalus õppelaenu refinantseerida ehk viia laen ühest pangast teise.
 • Mõelge läbi, kas intressimäära 2–3-protsendilise kasvu juures suudaksite endiselt laenumakseid tasuda.

 Kasulik teada

 • Õppelaenu väljastamisel kontrollivad pangad reeglina ka laenaja maksekäitumist. See tähendab, et erinevate võlgnevuste korral võib pank laenuandmisest keelduda.
 • Juhul, kui õppelaenu taotleja on alla 18 aastane on õppelaenu saamiseks üldjuhul nõutav vanemate või seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.
 • Laenusaaja, kes viib oma õpinguid läbi mõnes välisriigi õppeasutuses, peab üldjuhul igal aastal õppelaenu saamiseks esitama panka seda tõendava dokumentatsiooni.
 • Laenuandjal ehk pangal on õigus enne õppelaenu väljastamist kontrollida, kas laenuvõtjal on õigus õppelaenu saamiseks.
 • Õppelaenu ei väljastata õpilasele või üliõpilasele, kes viibib akadeemilisel puhkusel.
 • Õppelaenu saab võtta õppeaasta jooksul ühe korra ajavahemikul 15. septembrist järgmise aasta 1. juunini. Esimese aasta üliõpilased saavad õppelaenu alates 1. oktoobrist
 • Õppelaenu on õigus saada nii mitu korda, kui mitu aastat kestab nominaalne õppeaeg.

Näitan kõiki 5 tulemust