Miks laenutaotlus rahuldamata jäi?

Erinevate kiirlaenude ja smslaenude puhul kontrollitakse laenajate krediidivõimekust ning eelnevaid finantstehinguid laenufirmadega, minimaliseerimaks võimalused laenuandja jaoks, et laenud kenasti tasutud saaks.

Credit24 näite varal saab öelda järgmist, et laenutaotlused jäävad rahuldamata kui:

kui laenutaotleja on eelnevate võlgnevuste puhul kantud maksehäirete registrisse. (Maksehäirete kohta saab infot www.versura.eu/ee)
Laenaja poolt saadetud andmed, mis laenamiseks vajalikud, on kas puudulikud või vigased.
Laenutaotleja pole õigeaegselt tasunud võlgasid nii Credit24-le ega ka muudele finantsettevõtetele.
Probleem võib tekkida ka siis kui nimi ja kontonumber on erinevad panga andmebaasis olevate andmetega.

Soovitame tutvuda erinevate finantsettevõtete laenutingimustega ja enne laenamist võrrelda pakkumisi soodsaima laenu leidmiseks meie võrdlustabelis.

Categories FAQ

Mis on Intress?

Intress on laenatud summa eest küsitav hind. Kui intress väljendub rahas, siis intressimäära väljendatakse protsentides. Intressimäär võib oleneda mitmetest teguritest nagu laenuperiood, laenusumma suurus, erinevad finantskohustused jms. Võrdlemaks erinevaid intressimäärasid on oluline teada, kas intressimäär arvestatakse laenujäägilt või laenusummast.

Intressimäär laenujäägilt tähendab seda, et intressikulu väheneb laenu tagasimakse perioodil. Laenusummaga seotud intressimäär on aga fikseeritud kuni laenusumma lõpliku tasumiseni.

Tarbimis- ja kiirlaenude intressimäärad omavad keskmisest kõrgemat intressimäära, kuna antud laenutooted on lihtsamini kättesaadavad ning muudavad laenuandjale laenamise riskantseks.

Valides sobivaimat laenu ei ole oluline jälgida mitte ainult intressimäära, vaid arvestada tuleb laenu kogukulu, mida nimetatakse krediidi kulukuse määraks. See sisaldab endas nii intressimäära, lepingutasusid, kontohaldustasusid ja muid kulusid.

Categories FAQ

Laenudega seotud terminoloogia

Laenudega seotud terminoloogia

Krediidi kulukuse määr – laenu kogukulude summa, mis hõlmab endas nii erinevaid teenustasusid (lepingutasu, kontohaldamise tasu), intressimäära jm väiksemaid seonduvaid kulusid.

Intress ja intressimäär – intress on laenatud summa eest küsitav hind ja intressimäär on selle väljendamine protsentides.

Lepingutasu – laenulepingu sõlmimise eest tasutav summa laenuandjale, mis oleneb laenatud summast, kuid protsentuaalselt jääb kuni 3% kanti. Lepingutasud võivad olla erinevad ettevõtete lõikes, võib ka üldse puududa.

Laenu Refinantseerimine – Laenu refinantseerimine tähendab olemasoleva laenu vahetamine/katmine teise laenuga.

Laenuperiood – ajavahemik, kus tuleb tagastada laenuandjale võetud laen.

Maksepuhkus –  periood, kus makstakse ainult laenuintressi ilma põhiosamakseteta. Sõlmitakse vastavalt kokkuleppele laenuandjaga. Võimalik on ka täielik maksepuhkus.

Hüpoteek/tagatis – kinnisvaraline pant, mis on seatud riskide maandamiseks laenuandja suhtes.

Categories FAQ