Kiirlaen, Väikelaen, Tarbimislaen, Ettevõttelaen

Please create a layout first. watch this video to learn customize layouts

Mis on laen?

Laen on eelkõige rahaline kohustus laenuandja ees. Üldiselt on laenamisel kaks osapoolt: laenuandja ja laenaja. Laenu võtmisel tavaliselt sõlmitakse kahepoolne leping, mis kajastab laenutingimusi nagu näiteks tagasimakseperiood, laenusumma, makseviis ja laenuandja nõudmise korral vaadatakse üle ka laenajapoolne tagatis, võimalike makseraskuste riski hajutamiseks. Laenud jagunevad kasutusotstarbelt ja sõltuvalt tagatiselt järgmiselt:

Esmatähtis on tagastada laen kokkulepitud perioodi jooksul või eelnevalt kokkulepitud tähtpäevaks. Laenuvõtjal on laenu tagastamisel vabad käed, mis tähendab, et laenu saab tagastada ka vastavalt kokkuleppele laenuandjaga ehk võimaluse korral saab laenu tasuda ka enne varasemalt kokkulepitud perioodi lõppu. Oluline on teada ka, et laenuandjal on õigus laenu tagasimaksmist varem nõuda, kui laenuvõtja pole lepingus sätestatud tingimusi täitnud.

Laenulepingus tavaliselt sätestatud laenutingimused laenuvõtjale:

 1. Tagasimaksmise viis – vaba tagasimakse, graafikupõhine.
 2. Laenu tähtaeg – periood või tähtaeg, mis ajaks on laen vaja tagastada.
 3. Laenu tagatis – ametlik sissetulek, piisava tagatisega käendus, kinnisvarapõhine tagatis, sõidukid jm väärtpaberid.
 4. Intressitüüp – laenu algsummalt, laenujäägilt või ujuv intress.
 5. Lepingutasu – sõltub kokkuleppest, üldiselt kas fikseeritud summa või protsent laenusummalt.
 6. Intressimäär – kokkulepitud makstava laenuintressi suurus.
 7. Kasutusotstarve – tarbimislaen, õppelaen, eluasemelaen või vaba kasutusotstarve.

Ülaltoodud laenutingimused pole seevastu aga ammendavad ehk on oluline vaadata üle kindlasti ka krediidi kulukuse määr, milline on maksimaalne või minimaalne laenusumma, millistel alustel on võimalik maksepuhkust taodelda jpm.

Laen internetist

Laen internetist on peamiselt laenutoode, mida pakub enamus laenuandjaid. Antud laenutoodet iseloomustavad eelkõige kiir- ja smslaenud, mis omakorda tähistavad tihtipeale väiksemaid summasid ning suuremaid intresse. Antud laenutoote eripäraks on asjaolu, et see on kättesaadav 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Sellest hoolimata tehakse valdavalt otsused laenu andmiseks laenuandja poolt tööpäevade sees.

On kättesaadav 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas

Laen internetist eelised:

 • Leebed laenutingimused.
 • Laenu võimalik taotleda igal hetkel.
 • Laenutaotluse menetluskiirus ja lihtsus.

Laen internetist tingimused:

 • Lühike laenuperiood.
 • Kõrge laenu kogukulukuse määr.
 • Väiksemad laenusummad (mõningatel laenupakkujatel sõltub see kliendi staatusest).
 • Kõrge lepingutasu.

Laenu taotlemine internetist:

 • Esmaselt on vajalik end registreerida laenupakkuja kodulehel kasutajaks.
 • Järgnevaks tegevuseks on laenutaotluse esitamine, kus on välja toodud laenatav summa ja tagasimakseperiood.
 • Laenuandja vaatab taotluse üle ja positiivse vastuse puhul kantakse laenatav summa laenuvõtja isiklikule kontole.

Laenuliigid finantsteenuste turul

Tänapäeval pole ühtegi pakutavat teenust, millel on vaid ühesugused tingimused ja eesmärgid, sama reegel kehtib finantsteenuste turul. Nii palju kui on finantsturul ettevõtteid on ka erinevaid laenuliike, et muuta laenamine inimeste jaoks võimalikuks mugavaks, otstarbekaks ning asjakohaseks. Antud hetke finantsteenuste turg koosneb keskelt läbi 7 erinevast laenuliigist, mis on omakorda kategooriatesse jaotatud otstarbe, tähtaja ning summade suuruse põhjal.

Kiirlaen

Lihtsaim ja kiirem moodus laenamiseks on kiirlaen, mis ei nõua ei tagatist ega maksjõulisuse tõestamist, piisab personaalse arveldusarve omamisest ja ID-kaardist, et oma isikut tõestada. Ainuke faktor, mida kiirlaenu väljastavad ettevõtted kontrollivad on maksehäirete register, kui seal võlgnevusi pole, siis laen väljastatakse. Lihtne, mugav, kuid samas suure intressiga ning halastamatu laen, kui maksetähtaegadest mööda vaadata.

Õppelaen

Teise levinuma laenuteenuse kasutajaks on noored inimesed, kes soovivad oma õppeteed jätkata tasulisel erialal ülikoolis või kõrgkoolis. Tegu on loomulikult õppelaenuga, mida väljastati enim 2000. aastate keskpaigas. Kuna laenu taotlev tulevane üliõpilane suure tõenäosussega tööl ei käi, siis nõuab õppelaenu taotlemine 2 käendajat, kelleks tavaliselt osutuvad vanemad. Õppelaenu väljastatakse õppemaksu tasumiseks või elamiskulude katmiseks õppeperioodi jooksul. Tingimuseks on täiskoormusel õppetöös osalemine. Antud hetke seisuga on õppelaenu maksimum suuruseks tsirka 1900 eurot õppeaasta kohta. Taotlema peab laenu igal aastal uuesti, automaatselt see ei pikene. Tagasimaksmine algab peale kooli lõpetamist ning tagasimakse suurus ning tähtaeg varieerub olenevalt laenatud summast ja laenaja soovist. Kui suure summa ülikooli lõpetanu tunneb, et igakuiselt tagasi maksta suudab ( miinimummäärad sätestatud). Eelnevatel aastatel levinud soodustused on õppelaenude tagasimaksmisel ära kaotatud, seega peale kõrgema hariduse lõpetamist riigitööle ametisse asudes tarbitud õppelaenu summat protsentuaalselt enam ei vähendata. Maksmis tähtaegade ületamisel, võetakse puuduolev summa automaatselt käendajate arveldusarvelt, ilma igasuguse pikema jututa.

Väikelaen

Põhiline erinevus väikelaenu ja kiirlaenu vahel on pikendatud tagasimakse periood ja madalam intress. Peamiselt kasutatakse väikelaenu erinevate tarbekulutuste nagu remont, reisimine jne. teostamiseks. Väikelaenuks peetakse summat, mis enamasti ei ületa 10000 eurot. Laenu taotlemine on kiire, tagatist ei nõua ja võimaldab tagastada laenatud summa maksegraafiku alusel. Kiirlaenul sellist võimalust pole. Väikelaenu peetakse väiksema mastaabiga tarbelaenuks.

Tarbimislaen

Tarbimislaenu taotlevate inimeste põhi eesmärgiks on kokkuhoid intressidelt ja pikem tagasimakse periood, võrreldes kiirlaenuga. Otstarve ei pea olema tõestatud ja laenusummat võib kasutada tarbeasjade seotamiseks või oma ärenägemise järgi. Laenu ulatus on 500- 5000 eurot. Tarbelaen ei vaja üldjoones eraldi tagatist, vajalik on vaid miinimumpalga igakuine laekumine laenusaaja arveldusarvele.

Kinnisvara laen

Kui soovite endale osta uut elamist ja vana pole veel maha müüdud, siis tuleb appi kinnisvara laen. Kinnisvara laenu saavad võtta ka need inimesed, kes soovivad osta täiesti uut elamispinda vana omamata. Soetatud kinnisvara arvestatakse riskide ellimineerimiseks tagatiseks. Olenevalt laenatud summast peetakse oluliseks ka laenaja sissetulekut, kuna tegu on suuremate summadega, kui kiirlaenu või tarbelaenu puhul. Tagasimakse periood võib ulatuda kuni 40 aastani ning on kokkulepitav krediidiasutusega, kust laenu võtta soovitakse. Tagasimakse koosneb fikseeritud põhiosast ja intressist.

Autolaen

Nimest tulenevalt on autolaen ettenähtud auto ostmiseks. Variante sellise laenu puhul on mitmeid. Võib kasutada olemasolevat autot, kui sissemakset uue ostmiseks või osta täiesti uus auto tasudes sissemakse rahas. Üldisel juhul jääd auto tagatiseks ja teenusepakkujal on õigus lepingu mittetäitmise puhul auto võõrandada. Sellist autolaenu kutsutakse lepingust lähtuvalt ka kasutusrendiks või liisinguks. Autolaenu saamiseks on laenajal vajalik tõestatud igakuine sissetulek.

Tagatiseta laen

Ilma tagatiseta laen on sarnane väikelaenule, kus täiendavat tagatist laenamiseks vaja pole. Laenu summad on väiksed ja tagasimakse periood pikk. Tagatiseta laenu võetakse tavaliselt väljapääsmatus olukorras, kus on vaja seotada uut tehnikat, kuna vana läks katki.

 

FAQ:

Krediidi kulukuse määr – laenu kogukulude summa, mis hõlmab endas nii erinevaid teenustasusid (lepingutasu, kontohaldamise tasu), intressimäära jm väiksemaid seonduvaid kulusid.

Lepingutasu – laenulepingu sõlmimise eest tasutav summa laenuandjale, mis oleneb laenatud summast, kuid protsentuaalselt jääb kuni 3% kanti. Lepingutasud võivad olla erinevad ettevõtete lõikes, võib ka üldse puududa.

Laenu Refinantseerimine – Laenu refinantseerimine tähendab olemasoleva laenu vahetamine/katmine teise laenuga.

Laenuperiood – ajavahemik, kus tuleb tagastada laenuandjale võetud laen.

Maksepuhkus – periood, kus makstakse ainult laenuintressi ilma põhiosamakseteta. Sõlmitakse vastavalt kokkuleppele laenuandjaga. Võimalik on ka täielik maksepuhkus.

Hüpoteek/tagatis – kinnisvaraline pant, mis on seatud riskide maandamiseks laenuandja suhtes.

Intress ja intressimäär – intress on laenatud summa eest küsitav hind ja intressimäär on selle väljendamine protsentides.

Näitan kõiki 11 tulemust