Je několik druhů úvěrů, které si občan může pořídit

Půjčky se v dnešní době stávají běžnou součástí života v mnoha rodinách nejen ve světě, ale i v České republice. Zvláště nyní, v době ekonomické krize, si lidé snaží dočasně finančně vypomáhat pomocí finančních půjček a dalších druhů úvěrů jako například koupě zboží na splátky. Díky tomu mohou překonat krátkodobý finanční výpadek, případně si nakoupit ihned zboží, na které by jinak museli dlouho šetřit.
Je několik druhů úvěrů, které si občan může pořídit:

  • Finanční půjčky, kde se jedná o zapůjčení hotovosti na obvykle předem stanovenou dobu a úrok, jsem již zmiňoval. Dále se může jednat o kontokorent, kdy si klient vybere ze svého běžného účtu více, než se na něm v danou chvíli nachází.
  • Leasing je také již běžným způsobem pořízení například automobilu. Zde je zvláštností, že zakoupená věc není až do splacení úvěru vlastnictvím klienta, ale leasingové společnosti. Hypotéky jsou častým zdrojem financování nemovitostí. Jsou založeny na ručení touto nemovitostí.
  • Poslední možností úvěru, který bych tu zmínil, je kreditní karta. Ta je velmi běžná v zahraničí, například v USA je většina plateb uskutečněna právě pomocí kreditní karty.

V ČR teprve nachází své místo, ale i zde již lidé přišli na chuť možnosti obvykle 45dní dlouhého bezúročného období a zvláště v počátku používání kreditní karty také nesporné výhodě spočívající v tom, že se platí vždy až měsíc zpětně. Mimo běžných bankovních půjček, které získáme na každé pobočce banky, tedy pokud jsme bonitní – máme stálý a vysoký příjem, existuje i řada dalších.

Nebankovní půjčky bez registru

Nebankovní půjčky bez registru jsou poskytovány především nejvíce rizikovým skupinám obyvatelstva, tedy těm, kteří mají záznam v bankovním riziku. Protože jsou tyto půjčky nejvíce rizikové, je s nimi spojen i nejvyšší úrok.

Půjčky do 24 hodin, často nazývané spotřebitelský úvěr, spočívají v jejich rychlém zřízení. To obvykle netrvá ani oněch 24 hodin, dají se sehnat i například předem schválené půjčky, které nabízí banka svým klientům prostřednictvím internetbankingu. Zde jejich vyřízení a připsání na účet klienta bývá často do hodiny.

Za rychlost se ovšem někdy platí zvýšeným úrokem. Půjčky také můžeme rozdělit na půjčky s ručitelem a půjčky bez ručitele. To jsou půjčky takové, kde se za nás nemusí zaručit jiná osoba. Někdy musíme ručit určitým majetkem, jindy je půjčka bez jakéhokoli ručení. To ovšem často zvyšuje úrokovou sazbu. S půjčkami a úvěry obecně je vždy spojen úrok. Ten je obvykle udáván jako roční úroková sazba nebo RPSN. Roční úroková sazba nám udává, kolik budeme muset za rok půjčky zaplatit navíc. Nezahrnuje ovšem žádné poplatky s půjčkou spojené. Proto je mnohem lepším ukazatelem Roční procentuelní sazba nákladů, neboli RPSN. Ta udává, o kolik se nám navýší dlužná částka za rok včetně veškerých poplatků s ní spojených.