Потребителски кредити

Потребителски кредит с и без поръчител

Потребителските кредити са продукт, с който се финансират текущи нужди на физически лица.

Изисквания:

Основното изискване за кредитополучателите е да имат регулярни доходи от трудов договор,  договор за управление на фирма, граждански договор, хонорари и други. По принцип потребителските кредити са по-скъпи от ипотечните, поради липсата на материално обезпечение.

Като обезпечение при тези кредити се приема:

  • поръчителство,
  • превод на работната заплата по сметка в банката, записана заповед, парични депозити и други.

Лихвените нива на потребителските кредити варират между 8% и 21%, като зависят главно от предложеното обезпечение по кредита, както и от възможностите на кредитополучателя да докаже доходите си.

Съществуват специализирани групи клиенти, които могат да получат много по-добри от стандартните условия. Тези групи клиенти са служители на фирми, към които дадени банки имат преференциални условия, държавни служители – по закона за държавния служител, известни личности и други. За да намерите най-добрите условия за Вашия потребителски кредит се консултирайте безплатно с кредитните експерти на Версура

Научи повече за :

Потребителски кредит за рефинансиране

С този продукт можете да рефинансирате няколко потребителски кредита и след това да погасявате само един кредит, към една финансова институция. С рефинансиране можете да промените условията по Вашите съществуващи кредити – да намалите лихвите и съответно месечните си вноски, да увеличите срока за изплащане, да договорите гратисен период и т.н. При този тип кредити е много важна кредитната ви история, финансовите институции приемат като допълнително обезпечение Вашето редовно погасяване на съществуващите кредити. Това е причината потребителските кредити за рефинансиране да са с по-изгодни условия от стандартните потребителски кредити. При кандидатстване за такъв кредит е много вероятно финансовата институция да поиска референции по Вашите кредити за редовно внасяне на месечните вноски. За да получите точна калкулация с колко можете да намалите месечната си вноска, се консултирайте БЕЗПЛАТНО с кредитните консултанти на Версура

Потребителски кредит с поръчители

Този кредитен продукт изисква наличието на един или повече поръчители за Вашият кредит. Това допълнително обезпечение в значителна степен спомага за по-добрите условия спрямо необезпечените потребителски кредити.

Условията за поръчителство варират, като най-важното от тях е поръчителят да има:

регулярни доходи, които могат да се докажат пред банката и те да са достатъчни за евентуално изплащане на месечните вноски по кредита.

Потребителски кредит без поръчители

Без предоставяне на поръчители по Вашия кредит условията са значително по-лоши. Лихвените нива са с до 4% по-високи от съответните продукти с поръчители. Максималните размери по кредита са много по-малки, а таксите по-високи. При тези продукти се обръща голямо внимание на кредитоискателя – важно е да нямате просрочия по предишни кредити, да нямате прекъсвания по осигурителните вноски и други. Кредитите консултанти на Версура ще Ви помогнат при избора на необезпечен кредит безплатно.

Потребителски кредит без обезпечение

Този продукт се явява най-скъпият потребителски кредит. Съответно лихвените нива са относително най-високи , а размерите на максималния кредит – най-ниски. Невинаги тези кредити са без обезпечение, някои банкови институции ще изискват подписването на записна заповед. Този тип обезпечение може да доведе до конфискуване на Вашето имущество при евентуални сериозни просрочия. За повече информация се консултирайте с нашите кредитни консултанти.

Показване на всички 2 резултата