Кредит от заложна къща и частно лице?

Заеми от частни лица и заложни къщи със и без залог или от небанкова институция?

Нека започнем първо със „Заложните къщи” – какво представляват те:

Места на които всеки може да отиде и да поиска паричен заем, без да е нужно да има препоръчител, нито да представя кой знае какви документи, освен лична карта ( няма как.. трябва да се знае кой е отсреща ). Естествено има и изключения, зависи от това какво залагате ( дават се такива заеми срещу залог на злато, или пък на техника било тя мобилни телефони, черна техника и т.н. ) тогава ще трябва най-вероятно да представите някакъв документ за тях, за да са сигурни от заложната къща, че не е крадено и че е ваше. Което от нормална гледна точка е правилно. Заложните къщи и частните лица обикновено разделят видовете заеми на три или повече, но ние в случая ще представим три.

Отпускат Ви заем срещу залог на черна техника и ценни предмети като пръстени ( злато, сребро и т.н. ), гривни , часовници и прочие.

Втория паричен заем отпускан от заложните къщи е подобен на първия, но отпускан при обезпечение на недвижими имоти.

И третия възможен заем се отпуска срещу залог на личния ви автомобил, за който трябва да приложите документи, че е ваша собственост.

Сега ще обърнем внимание на това на каква ще бъде стойността на вещ-а която залагате, според персонала в заложната къща. Може би и логично ви звучи, че колкото по нестандартна е самата вещ, на толкова по малка стойност ще бъде оценена ( има и изключения, зависимост от вещ-а), тъй като в повечето случаи разликата в ликвидността е доста голяма между по стандартните вещ и по специфичните.

Пример 1 : Ако заложим един мобилен телефон Nokia, която има фактурна цена 500 лева, то той би се оценил от специалистите в заложната къща на от 45 % до към 65 % от цената му в магазина.

Пример 2 : Ето и втория пример, тук ще заложим нещо по специфично – Маркова китара на световно известна фирма. Ликвидността веднага ни светва, че става доста по малка от тази на мобилния телефон в пример 1. Ако имаме фактурна цена от 500 лева ( скъпите китари струват много повече, просто пример даваме, за по лесно ориентиране ) то стойността на китарата, дадена от специалистите в заложната къща ще бъде оценен под 30 % от фактурната му цена.

Безлихвен първи кредит от Вивус

Дотук с примерите, сега ще Ви дадем малко информация как стой въпроса за срока на погасяването на парични кредит, отпуснат от заложната къща.

Повечето заложни къщи дават срок от 30 дни ( 1 месец ), естествено както има различни заложни къщи, така има и различни политики, съответно на тези заложни къщи.

На края на сделката се сключва договор между заложната къща и лицето, което иска да му бъде отпуснат паричен заем. В който договор се описват важни неща като – срока на заема, лихвата, размера на заема и такси.

ВАЖНО!!! Дори ако сте с лоша кредитна история Ви препоръчваме да не взимате кредити от заложни къщи и частни лица, а от лицензирани от БНБ небанкови институции, така ще си гарантирате сигурност и спокойствие.

Заем от небанкова институция ?

Свършихме с краткото описване заложните къщи, начина на взимане на паричен заем и т.н., сега ще Ви обясним как стои въпроса с взимането на кредит от фирми за бързи заеми

Има кредитори, които предлагат все по-лесни и по достъпни условия за кредити. Различен период на погасяване, различен размер на отпускащия заем и все по-гъвкави условия, заеми без поръчители и обезпечение.Какво правите, за да получите паричен заем от небанкова институция?

Условия на заем: Различните фирми имат различни условия – разбира се, навсякъде е така, за да получите одобрение за бърз кредит, не е задължително да имате постоянна работа ( е ако имате безсрочен трудов договор и минимален стаж във фирмата, минимум 6 месеца би било много добре, но има и други опции ). За кредитора е важно да знае единствено, дали ще можете да изплащате вноските по заема си, а не какъв е месечния Ви доход ( Проверете си социалните и здравните осигуровки )

Кандидатстване: Кандидатстването е само с лична карта, за фирмата са необходими данни като: постоянен адрес на живеене, телефон за контакт, социален статус на лицете ( работещ, безработен, самоосигуряващо се лице )

Отпускани заеми:

  • Кредити до заплата ( БЕЗ ЛИХВА ) от 100 до 700 лева и период на погасяване от 15 до 45 дни
  • Кредити на вноски от 200 до 5000 лева и максимален период на погасяване от 3 до 24 месеца.

Договор за заем: След което сключвате договор за заем с кредитора ( банка или фирма отдаваща парични заеми )в който се оповестяват всички условия за взимането на кредита – Размера на кредита, срока на погасяване, лихви и такси.

Естествено, всичко това с договора идва, веднага след като ви одобрят, но има и вероятност при която може да не ви одобрят, причините могат да бъдат много, като например: имате много лошо кредитно досие, криминално проявен сте, безработен сте ( ако сте временно безработен и получавате обезщетения от Бюрото по труда, също има възможност да Ви бъде отпуснат кредит )