Разпродажба!

Вивус – Кредит с 0% лихва до 400лв!

400.00лв.

Категория:

Описание

Бърз заем до 400лв. от Vivus.bg – Вземи сега за минути, отговор до 15 минути!

Изисквания:

  • постоянно местожителство и българско гражданство
  • Добро досие в ЦКР

Предимства:

  • Кандидатстване по без гарат, изцяло онлайн
  • Необходими документи: единствено валиден докумен за самоличност

За фирмата:

Вивус е част от международна финансова група, която работи в областта на потребителското микрокредитиране в небанковия сектор. Компанията в България е под шапката на 4финанс ЕООД, с удостоверение за извършване на финансови услуги, издадено от Българската народна банка под номер BGR00313. Фирмата предоставя т.нар. бързи кредити в страни като Латвия, Швеция, Чехия, Полша, Испания, Дания, Литва, Румъния, Армения, Финландия, Грузия и в държави в Латинска Америка. Вивус работи и в почивните дни и на официални празници, макар и с намалено работно време – от 10 ч. до 17 ч. Това е предимство за потребителите, което не се предоставя от повечето подобни организации на българския пазар. По този начин можете да заявите своя кредит и да го получите максимално бързо дори и в неработните дни.

Вивус кредит до заплата

Като концепция фирмата отпуска заем до заплата, който обаче е в по-голям размер от средния за пазара – 1000 лв. Тази сума обаче може да бъде усвоена от кредитоискатели, които вече са били клиенти на фирмата и са изплатили коректно първото си кредитно задължение. За нови клиенти максималната сума за заявяване е 400 лв. За сметка на по-ниския таван новите клиенти получават първия си кредит от Вивус без оскъпяване, ако го погасят в рамките на 30 дни. Минималната сума, за която може да се кандидатства за кредитиране през фирмата, е 50 лв.

Изисквания за кандидатстване

Самото кандидатстване се извършва през сайта на компанията. Кандидатите за кредит трябва да са навършили минимум 19 години. Стандартно изискване е кредитоискателят да е дееспособно лице, което да не е поставено под запрещение и да няма заведени дела за несъстоятелност. За получаването на кредит не се изисква обезпечение, да работят на трудов договор или да доказват доход. Все пак кандидатите трябва да имат някаква кредитоспособност, за да могат да погасят задълженията си. Оценката на последната се прави от компанията. За заявяване на заем трябва да се направи регистрация и профил на уебсайта на Вивус, да се попълнят данните и търсената сума.

Освояване на заема

Одобрението става за 15 минути, а сумата се усвоява по банкова сметка или в брой на каса на Изи Пей. Лоялните клиенти на фирмата имат право да заявяват допълнителни средства в рамките на кредитния си лимит от 1000 лв.

Връщането на кредита от Вивус

Връщането на кредита е съгласно договореното между Кредитора и кредитоискателя в индивидуалния договор за кредит. Срокът се счита, че започва да тече от деня на превода на заема на кредитополучателя.

Кредитополучателите могат предсрочно да погасяват своите кредитни задължения, преди датата на падежа. Текущата информация за погасяването на кредитните задължения може да бъде намерена в профила на кредитополучателя. При поискване Кредиторът ще осигури и безплатно извлечение от погасителния план на кредитополучателя.

Каква е лихвата?

Лихвата и всички дължими такси по кредитното задължение са записани в договора за кредитиране. Кредиторът може да приложи и отстъпки по заема по своя преценка. За експресна обработка на заявката за кредит е дължима допълнителна такса, съгласно тарифата на Вивус, която също се дължи от кредитополучателя.