Бяла карта – До 3000 лева с 0% лихва за 60дни

3,000.00лв.

Финансов пример: По отношение на ГПР, той е фиксиран на 45.90%, при условие че картодържателят спазва задълженията си по договора. Годишният лихвен процент е 43,2% и се начислява само върху усвоената част от кредитния лимит. Минималната дължима сума се изчислява, като се пресметнат 15% от одобрения кредитен лимит. В случай че картодържателят е използвал по-малка сума от размера на минималната погасителна вноска, дължима към датата на падежа, то трябва да се направи плащане на усвоената сума и натрупаната лихва за периода.

Категория:

Описание

Кандидатстване за Бяла КартаВсе по-често в ежедневието ни чуваме за т. нар. Бяла карта, като към момента стотици хиляди българи активно я използват. Причината тя да се разпространява така широко е в редицата предимства, които има пред традиционните банкови и небанкови кредитни карти. Освен факта, че Бялата карта е кредитна карта, тя има съществени отлики от останалите познати на пазара финансови инструменти.
Одобрението за Бяла карта е бързо и лесно. Необходимо е кандидатите за Бяла карта да декларират желанието си да я получат.

Кандидатите за Бяла карта, преди да пристъпят към кандидатстване, трябва да се информират за няколко важни аспекта – размер на годишния процент на разходите, годишен лихвен процент и изискване за минимална дължима сума по картата.

За да направят това, не се налага чакане по опашки или посещение на гишета. Кандидатстването става онлайн или по телефона. По отношение на изискваните документи те са сведени до един – валидна лична карта. Както става ясно вероятно от факта, че е необходим само документ за самоличност, за Бяла карта могат да кандидатстват хора с лошо кредитно досие и такива, които нямат трудов договор. Кандидатите трябва единствено да разполагат с някакви лични доходи, за да могат да обслужват бъдещите си задължения. Няма такси за издаване на картата. Освен това няма и такса при теглене на пари от банкомати на територията на България.

Картата позволява безконтактно плащане за покупки на стойност до 25 лв. Специални цени с големи намаления се предлагат както за покупки в търговски обекти от мрежата на бяла карта, така и в електронния бял магазин. Допълнително удобство е, че с Бяла карта дори могат да се правят резервации, така че няма да ви е необходима друга кредитна карта за тази цел.
Картодържателите получават личен онлайн профил, откъдето могат да управляват всичко, свързано с картата си.

Това включва както възможност да следят движението по кредитната карта, така и управление на всякакъв тип плащания, независимо дали става дума за плащания в брой, през интернет, през ПОС терминал или дори в чужбина. През личния електронен профил картодържателите могат сами да блокират или активират своята карта.