Какво представляват фирмените кредити?

С тази статия екипа на Versura, ще разясни малко факти около фирмените кредити за читателите си, които имат фирми и искат кредит.

Всеки притежател на фирма може да стигне до етап, в който да му се наложи да поиска кредит. Тази нужда не винаги означава, че фирмата ви е пред фалит, той може да помогне за утвърждаване на пазарният статус на фирмата, за подпомагане на реализиране на бъдещи проекти, намаляване на разходите.Кандидатстващите фирми за кредит се разделят на корпоративни клиетни и фирми от малкия и средния бизнес. Както при всеки кредит при този банките се итнересуват от финансовата история на фирмата, нетните приходи от продажбите и наличието на други кредити. Два от основните видове фирмени кредити са:

Инвестиционни фирмени кредити – тези кредити са малко по-сложни те се използват за закупуване на лицензи, имоти, машини и др.

Фирмени кредити за оборотни средства – това са малко по-прости кредити, които се използват за по дребни неща като за изплащане на работните заплати и за покриване на разходите на фирмата.

Съществуват и други видове фирмени кредити. Ако сте със свободна професия, безработно физическо лице, земеделски производители ограничен кръг от банки предлагат микрокредитиране или по-друг начин казано кредт за стартиращи компании. Той е подходящ и за малки и средни предприятия. Помислено е и за фирмите, които се занимават с доставки на стоки за вас се предлагат оборотни фирмени кредити. Банките предлагат кредити за хранителната индустрия,за туристическият бизнес,залечебни заведения и кредити за лекари.

Получаването на фирмен кредит има и положителна страна, вашите клиенти и инвеститори ще проявят по-голямо доверие към вас, щом институция като банката ви е дала положителна оценка на дейността и е отпуснала заем. Също така при по-дългосрочните кредити цената на банковия ресурс е значително по-ниска .

Надяваме се да сме Ви били полезни и да успеете да изберете най – подходящият фирмен кредит, за да може той напълно да задаволи нуждите на вашата фирма.