Kredyty hipoteczne

To rodzaj kredytu bankowego który udzielany jest kredytobiorcy na podstawie zabezpieczenia w postaci posiadanej przez niego nieruchomości. Wysokość kredytu zwykle znajduje się w relacji proporcjonalnej do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne. Najczęściej jest to ułamek jej wartości choć spotyka się banki udzielające kredyty o wartości 100% nieruchomości zabezpieczającej, a nawet przekraczającej ją (np.: 130%). Wyższe wartości są zwykle pochodną konkurencji międzybankowej oraz optymistycznych sygnałów płynących z gospodarki. W normalnej sytuacji banki nie są skłonne do nadmiernego ryzykowania.

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na zakup domu, mieszkania, działki (gruntu), remont, a także na dowolny inny cel – wówczas przybiera on nazwę pożyczki hipotecznej. W ofercie banków znajdują się także tzw. hipoteczne kredyty konsolidacyjne będące formą pożyczki hipotecznej przeznaczanej na spłatę kredytów posiadanych w innych bankach.

Z punktu widzenia banku, ustanowiona na nieruchomości hipoteka stanowi zabezpieczenie pozwalające na zaoferowanie znacznie niższego oprocentowania niż w przypadku zwykłych pożyczek lub kredytów konsumpcyjnych, z racji mniejszego ryzyka kredytowego. Ta sama reguła przemawia na korzyść kredytów hipotecznych w przypadku okresów kredytowania, które mogą wynosić po kilkadziesiąt lat (kredyty konsumpcyjne – maksymalnie kilkadziesiąt miesięcy).

Kredyty hipoteczne dostępne są w walutach krajowych oraz obcych. Różnica zwykle dotyczy oprocentowania związanego z kredytem w danej walucie wyznaczanej poziomem stóp procentowych Banku Centralnego danego kraju (lub jego odpowiednika). Kredyty walutowe dają niejednokrotnie możliwość dobrania niższego oprocentowania niż kredyty złotówkowe, jednakże niosą ze sobą niebezpieczeństwo wahających się kursów walutowych i związanej z tym ryzyka wzrostu cen waluty co wpływa na koszt comiesięcznych rat.

Kredyty hipoteczne zwykle spłacane są w odstępach miesięcznych, dodatkowo wiele banków umożliwia tzw. karencję w spłacie albo “wakacje kredytowe”. W zależności od regulaminu – umożliwia to zwykle zawieszenie spłaty kredytu (spłaca się jedynie odsetki) na określony przez bank okres.