Kredyt jak na zawołanie?

Kredyty hipoteczne i pożyczki mogą być udzielone kredytobiorcom i pożyczkobiorcom na różny okres czasu. Zasadniczo, z uwagi na kryterium czasu, można wyróżnić kredyty konsolidacyjne krótkoterminowe oraz kredyty długoterminowe. Kredyty mieszkaniowe długoterminowe, to takie w przypadku, których przewidywany okres kredytowania jest dłuższy niż 1 rok. Innymi słowy z kredytem długoterminowym mamy do czynienia wówczas, gdy kredytobiorca ma do spłacenia więcej niż 12 miesięcznych rat kredytu.

Z kolei kredyt krótkoterminowy występuje wówczas, gdy kredytobiorca spłaci kredyt przed upływem roku, czyli gdy przewidywany okres kredytowania wynosi krócej niż jedne rok. Kredyty gotówkowe w dzisiejszych czasach wcale nie są nieosiągalne i są z rodzaju kredytów długoterminowych. Chociaż powszechnie mówi się, że uzyskanie kredytu graniczy z cudem, prawda wygląda nieco inaczej. Kredyt gotówkowy może otrzymać teoretycznie każdy. Pod jednym warunkiem – jeżeli spełnia wszystkie kryteria, jakie są wymagane, by uzyskać kredyt. No tak… diabeł tkwi w szczegółach, jak to mówią.

By spełnić wszystkie kryteria trzeba być naprawdę wzorowym obywatelem naszego kraju. I dlatego chociaż z teoretycznego punktu widzenia otrzymanie kredytu jest rzeczą bardzo prostą, to w praktyce wygląda to całkiem inaczej. Jednym z podstawowych kryteriów jest oczywiście wiek – należy mieć ukończone osiemnaście lat. Ponadto osoba ubiegająca się o kredyt musi mieć stałą pracę – wszak bank musi mieć pewność, że będziemy w stanie spłacić kredyt. Ponadto sprawdzane jest także, czy nie zaciągnęliśmy czasem jeszcze jednego kredytu, lub czy nie zalegamy z jakimiś płatnościami. Naturalnie we wniosku o przyznanie kredytu trzeba także jasno określić cel wzięcia kredytu. Kredyt jest produktem typowo bankowym, często przypisanym pod konto osobiste lub konto firmowe, który polega na pozostawieniu określonej ilości pieniędzy do dyspozycji kredytobiorcy w zamian za co bank otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek, prowizji i marży bankowej. Kredyty mogą być udzielane wyłącznie prze banki.