Starpiba starp aizdevums un kredits

Lai gantermins ” aizdevums ” un ” kredits” bieži vien tiek uzskatita par sinonimu, aicinot kreditu aizdevumu un otradi, tie ir veida finanšu atbalstu, kas ir nedaudz atškiras viena no otras. Pirmais no visiem aizdevumiem ir pieškirti ipašam merkim, piemeram, dzivokla iegadei vai uzsakt uznemejdarbibu. Kredits ari lemt par lielaku summu, un ka sava veida nodrošinajumu bankas bieži vien celt hipoteku, veidu aizturejuma tiesibas uz maju vai automašinu. Sanemot aizdevumu, ir saistits ari ar papildinajumu vairakas formalitates, piemeram, nodrošinot dokumentus nodarbinatibas, galvojuma laulata un sertifikatu no kredita Informacijas birojs.

Protams, kredits ir gruti iegut veida finansialu palidzibu no bankas, bet, kad runa ir par lielakam summam, ir faktiskivienigais risinajums. Naudas aizdevumi, savukart pieškir jebkuram merkim, un lidz ar to vieglak sasniedzams. Bankas aizdevumiem nav tik ierobežojoša, ka gadijuma aizdevumu. Tas nozime mazaku risku finanšu iestadem – pieškirtajiem mazaku summu aizdevumu, un parasti uz isaku laika posmu lidz 12 menešiem. Kadu summu var iegut saskana ar aizdevumu ? Tas ir atkarigs no bankas piedavajuma un citiem faktoriem, piemeram, aizdevumu ienakumiem cilveki.
Visparpienemts, ka naudas aizdevumu var sanemt finansialu palidzibu, lidz ne vairak ka aptuveni 100 tukstoši. Bet kreditu var iegut tikai banka, saraksts ar iestadem un uznemumiem, kas sniedz naudas aizdevumi ir daudz garaks. Tirgus darbojas aizdevumu uznemumiem, kas specializejas sniedzot aizdevumus mazos daudzumos uz isu laiku. Iegut šadu aizdevumu prasa vismaz formalitates. Arvien vairak, jus varat tikties ar aizdevumiem, izmantojot internetu, un pat ar SMS. Lai sanemtu šo aizdevumu veida, vienkarši aizpildot pieteikumu tiešsaiste un nosutit skenejot ID kartes. Šie aizdevumi ir ari paredzeta cilvekiem, kuri nevar palauties uz dotacijas pieprasijumu banka, piemeram, tiem, kuriem nav ienakumu, pensionariem un tiem, kas ir parada, un ieraksta BIK vai KRD. Ja naudas aizdevumus nevar gaidit, lai sanemtu tik augstu summu, ka aizdevumu gadijuma.

Aizdevumu summas svarstas no dažiem simtiem lidzdažiem tukstošiem dolaru, un dot viniem dažas nedelas vai menešus. Naudas aizdevumi priekšrociba ir iss apstrades laiks. Aizdevumu uznemumiem nav nepieciešams iepazities ar daudz dokumentu, padarotlemumu pieškirt aizdevumu var aiznemt ilgaku laiku 24 stundu laika. Pec šaja laika, nauda tiek parskaitita tieši uz klienta konta. Naudas aizdevumi ir aiznemumus uz procentiem lielaks neka, un to izmaksas ir bieži vel papildina obligato apdrošinašanu un citus maksajumus. Ja aizdevumu atmaksas terminu, ir daudz garaks, lidz vairakam vaidivpadsmit gadus, un katru menesi tiek aprekinata procentu likme, laikopejais procents bus lielaks neka gadijuma naudas aizdevums.