Kas yra paskola?

Greitos paskolos

Paskolos: Šiuolaikinės visuomenės veikimas atrodo neįmanomas be bankų, kitų finansinių įstaigų ir jų teikiamų

Greitos paskolos, šiomis dienomis, yra įprastas dalykas paslaugų. Viena iš pastarųjų ir yra – paskolų teikimas. Paskolos – plačiai vartojamas ir vis dar itin populiarus žodis, bet ar visiems suprantamas ir visiškai aiškus? Norint pilnai suprasti šios sąvokos esmę, visų pirma būtina įsigilinti į paskolos apibrėžimą ir suvokti kokius piniginius santykius, jų dalyvius apima ši sąvoka, kokių rūšių būna paskolos ir kuo skiriasi skirtingų tipų paskolų bruožai ir specifika.

Kreditas (lot. credere – tikėti ir creditum – patikėta), tai yra piniginė prievolė, kurią reikia įvykdyti ateityje numatyto laikotarpio ribose, dažniausiai mokant numatyto dydžio palūkanas. Tai gali būti paskolos ir kitokie atidedamojo mokėjimo metodai, leidžiantys fiziniams asmenims ar įmonėms dabar įsigyti prekes, paslaugas, žaliavas, medžiagas ar ką kitą, o apmokėti jų kainą vėliau. Kreditai teikiami tiek paprastiems žmonėms, tiek ir verslo subjektams, kredito įstaigoms (t.y. bankai, kredito unijos), valstybei, savivaldybėms, tarptautinėms organizacijoms. Kreditas, su nežymiais specifiniais apibrėžimo skirtumais, dažniausiai yra laikomas ir vartojamas kaip paskolos sąvokos sinonimas.

Siekiant suvokti paskolos esmę, bei jos specifines vidines savybes, neužtenka į kredito politiką, kurią vykdo finansinės įstaigos, žiūrėti tik kaip į ekonominį procesą. Kredito vidinė struktūra yra ganėtinai sudėtinga, todėl jį nagrinėjant reikėtų analizuoti tiek atskiras jo dalis, tiek ir jų visumą.
Per daug nesigilinant, kreditą būtų galima apibūdinti kaip materialinių vertybių (pinigine ar prekine forma) terminuotą, laiko atžvilgiu, perdavimą kitam asmeniui.

Paskolos subjektas ir objektas

Paskolos subjektas (paprasčiau tariant, abi paskolos sutarties pusės – skolintojas ir skolininkas) gali būti savarankiški ir juridiniai arba fiziniai asmenys. Žinoma, tuo pačiu metu abu šie subjektai yra ir daugelio kitų ekonominių santykių dalyviai.

Paskolą gali gauti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys

> Kreditorius (skolintojas) – tai subjektas, kuris perduoda pinigus laikinam naudojimui. Svarbu paminėti, jog paskolos piniginių lėšų šaltiniu gali būti ne tik nuosavos, bet ir skolintos lėšos. Šiuolaikinėje visuomenėje vienas iš populiariausių ir patikimiausių kreditorių vis dar išlieka bankas (ar kitos finansinės įstaigos). Skolininkas – tai subjektas, kuris iš kreditoriaus ima paskolą pinigine ar kitokia forma, kad išspręstų jam tuo metu iškilusias finansines problemas, susijusias su piniginių lėšų stygiumi einamuoju laikotarpiu.

> Kreditavimo objektas – tai materialinės vertybės arba sąnaudos, kurioms skolininkas neturi nuosavų lėšų. Lengviau suprasti paskolos objektą padeda jo savybių žinojimas, taigi kas būdinga paskolos objektui?

 • Grįžtamumas. Iš pradžių objektas iš kreditoriaus perduodamas skolininkui, o paskui – atvirkščiai.
 • Atiduodamas paskolą skolininkas turi grąžinti objektą, kurio vertė yra lygi paskolintajai. Tačiau tai ne visuomet įmanoma, nes skolininkas gali tapti nemokus, gali keistis ekonominės sąlygos…
 • Paskolos tikslingumas.
 • Skolintų lėšų dalyvavimas kito paskolos subjekto veikloje.
 • Gamybos procesų užtikrinimas.

Paskolos sutartis

Norint dar geriau suprasti paskolų esmę, svarbu nepamiršti ir sutarties, kuri yra pasirašoma, siekiant gauti paskolą, sąvokos. Taigi, paskolos sutartis – tai sutartis, kuria paskolos davėjas perduoda kitai sandorio pusei – t.y. paskolos gavėjo nuosavybėn, pinigus arba kitokius suvartojamuosius daiktus, o tuo tarpu paskolos gavėjas įsipareigoja gražinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei sumokėti palūkanas, jeigu paskolos sutartyje nėra numatyta kitaip.

Paskolos internetu sutartį reikia labai nuodugniai įsiskaityti

Paskolos sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai pinigai yra perduodami paskolos gavėjui. Nuo tos akimirkos paskolos gavėjas tampa oficialiu jam perduotų pinigų savininku bei valdytoju. Taip pat, tai reiškia, kad nuo sutarties pasirašymo ir pinigų perdavimo momento paskolos gavėjui tenka visa atsakomybė ir rizika, dėl pinigų ir jų panaudojimo.

Paskolų funkcijos

Kredito funkcijų apibendrinimas kelia nemažai diskusijų paskolų teorijoje. Dažniausiai skirtingi teoretikai ir mokslininkai apibrėžia skirtingą paskolos funkcijų skaičių, bei jų turinį. To priežastimi laikytinas nusistovėjusio vieningo metodologinio šių funkcijų analizės pagrindo nebuvimas.

Suprantama, kad paskolos funkcijos turi apimti abejus kreditinių santykių subjektus ir jų interesus. Tuo remiantis, galima dvi pagrindines kredito funkcijas:

 • paskirstomąją;
 • pakeičiamąją.

Paskirstomoji funkcija (kaip pagrindinė paskolos funkcija) reiškia, kad paskolų teikėjų dėka vienų fizinių ar juridinių asmenų laikinai laisvomis piniginėmis lėšomis yra patenkinami laikini kitų fizinių ar juridinių asmenų poreikiai. specifinės piniginių lėšų paskirstymo kryptys gali būti įvairios, kadangi jos priklauso nuo paskolos formos ir rūšies.

Galima išskirti keletą šios, pagrindinės paskolų funkcijos, savybių:

 1. apima tik laikinai laisvas lėšas;
 2. patenkina tik laikinus poreikius;
 3. paskolos daro įtaką ne tik to laikotarpio BNP, bet ir gamybos priemonių, sukurtų pataruoju
 4. laikotarpiu, vertei;
 5. gali būti paskirstomos ne tik piniginės lėšos, bet ir prekės;
 6. paskolos vis dažniau įgyja ir gamybinių savybių, nes yra įjungiamos į skolininko veiklos ratą;
  paskirstymas gali būti skirtingo laipsnio, nes gali vykti tarp skirtingų teritorijų; galimas ir tarpšakinis paskirstymas tarp skirtingų verslo sektorių ir t.t.

Paskolos = Pinigai?

Visi finansiniai ištekliai yra formuojami dvejomis formomis:

Paskolos – pinigai

 • finansine;
 • kreditine.

Finansinė forma – tai fondai bei kitos lėšos, nuolat esančios įmonių bei kitų ūkio subjektų apyvartoje, o kreditinė – skolintos piniginės lėšos, reikalingos laikinam jų poreikiui padengti. Taigi čia ir išryškėja paskolos ir pinigų sąryšis, iš kurio galima daryti išvadą, jog paskolos – tai kreditinė finansinių išteklių (pinigų) forma.