Erinevate uuringute põhjal on järeldatud, et inimesed kipuvad tihtipeale rahaasjades irratsionaalselt käituma. Viidi läbi küsitlus, kus inimesed pandi valiku ette, kas 15 dollarit täna kohe kätte või 25 dollarit järgmine nädal, siis suur osa valis esimese variandi. 

Tarbimine on suures osas seotud inimese emotsionaalse küljega ning heaolutunde tekitamisega. Tihtipeale on ostu sooritamisest tulenev rõõm ja emotsioon tugevam kui tehtud ostu praktiline külg. Nagu eespool sai mainitud, siis tarbimise osas on just tähtis kohene heaolutunde saavutamine, mitte selle edasilükkamine, isegi kui see tähendaks irratsionaalset otsust.

Tarbimisega on tugevalt seotud ka mitmed muud nn. majanduslikud mõisted, millest üks on säästmine. Säästmisesse suhtuvad inimesed väga erinevalt. Säästmisel on alati ka mitmed erinevad põhjused. Laiem trend aga näitab, et üldiselt on inimestel säästmisega raskusi. Mõnel juhul mängib rolli sissetuleku suurus, aga suures pildis on inimeses endas kõik kinni. Kuidas on võimalik, et pensionärid suudavad 300€-st pensionist aastas üle 1000€ säästa?

Eestlaste hulgas laias laastus on säästmine küllaltki harv nähtus. Paljudel keskealistel ja vanematel inimestel on värskelt veel meeles, kuidas riigikorra vahetumisega kõik säästud kaotati ning suurem osa Eesti rahvast suhtub riigi majanduspoliitilisse olukorda pigem umbusklikult. Mõistlik oleks eeskätt säästmisele oma ressursse hoopis investeerida, aga olgem realistid, paari kuu palga suurust raha on keeruline rentaablilt investeerida ja paljud isegi ei huvitu sellest.

Eksperdid on soovitanud, et leibkondadel peaks olema säästetud vähemalt 4-6 kuu elamisraha, et pehmendada igasuguseid ootamatuid finantslööke ning, et inimene saaks rahulikult pühenduda uuesti töö otsimisele. Rääkides veel säästmisest, siis siin on mõned lihtsad nipid, kuidas hoiduda raha ebaratsionaalsest kasutamisest ning kuidas lihtsasti raha säästa:

  • Koosta pere-eelarve. Läbi selle on võimalik vaadata tulusid ja kulusid ning vastavalt sellele arutada, kas ja mida vaja on ning kui palju on võimalik igakuiselt kõrvale panna.
  • Palgaraha laekumisel paiguta kõrvale pandav summa koheselt teisele kontole, millele ei pääse nii kergelt ligi (piiranguga ligipääs või vahel piisab ka sellest, kui puudub lihtsalt vastava arve pangakaart).
  • Poes irratsionaalsete otsuste vältimiseks tee enne poodi minekut ostunimekiri, sest on uuritud, et enamus emotsionaalseid ostlemis-otsuseid tehakse just poes.