Strateegiad võlgade kõrvaldamiseks vol1

Kui inimesel on väga suur summa laenu tagasi maksta, siis igakuine tagasimaksete tegemine võib olla väga frustreeriv ja lisab teatud psühholoogilise koorma, millest tahetakse lahti saada nii pea kui võimalik. Suure laenukoorma kandmine võib osutuda mentaalsel tasandil isegi laastavaks, eriti kui suudeta niisamagi ots-otsaga kokku tulla. Selline olukord võib tekitada lootusetust ning halba enesetunnet, mistõttu tihtipeale inimesed ei suudagi adekvaatselt oma laenudega majandada ja toime tulla.

Nagu eelnevalt sai mainitud siis laen/võlg ei ole ainult finants- vaid ka psühholoogiline koorem ja kui inimesel pole sellest lahti saamiseks teadmisi ja oskusi, siis tulevad appi erinevad võlgadest vabanemise strateegiad, millega on võimalik tasahaaval oma võlakoormat vähendama ja kergendama hakata. Antud strateegiad ja teenused pole ainult laenaja võlakoorma minimeerimiseks, vaid on kasulikud ka laenuandjatele, kes läbi nende oma raha väiksema riskimarginaliga tagasi saavad. Strateegiate mõte on välistada või vähemalt minimeerida võimalust, et laenuandja peaks pankrotti sattuma. Lisaks eelnevale aitavad võlanõustajad ja muud finantseksperdid ka suhelda ettevõtetega, kust laenu on võetud, olles võimelised tegema viimastega kokku leppeid, et laen ikkagi makstud saaks, koostades näiteks adekvaatseid tagasimaksegraafikuid.

Mitmetest väiksematest laenudest vabanemiseks on vastutustundliku käitumise puhul heaks variandiks laenude konsolideerimine ehk võetakse üks suurem laen, mille igakuised tagasimaksed on sobiva suurusega ja makstakse sellega väiksemad võlad ära. Laenude konsolideerimine on suurepärane strateegia, sest väiksemate laenude puhul on intresside summa tavaliselt palju suurem kui ühe suurema laenu oma. Olukorda kergendab ka see, et siis peab suhtlema ainult ühe institutsiooniga ja kui laenuperiood ning igakuine laenu tagasimakse on viidud vastavusse sissetulekutega, hakkab kogutud võlakoorem vaikselt kahanema. Loomulikult on selleks vaja tulevikkuvaatavad lähenemist ja stabiilset majanduskäitumist laenuvõtja poolt, ilma selleta pole laenu tagastamine võimalik.

Edaspidi tasub silmad lahti hoida erinevate koolituste ja kursuste suhtes, mis tihtipeale toimuvad tasuta ning need aitavad aru saada näiteks eelarvestamise loogikast, mis õpetab suures plaanis oma väljaminekute ja sissetulekutega toime tulemist. Samuti tuleb meeles pidada, et sobiv strateegia tuleb valida vastavalt olukorrale ning selleks tuleb natuke aega varuda.

Järgmistest võlgadest vabanemise strateegiatest ja meetoditest räägime juba järgmistes postitustes.