Kinnisvaralaen

Kinnisvaralaen

Kinnisvaralaen ja selle kasutamise viisid. Kinnisvaralaenu kasutatakse tihtipeale uue elamise soetamiseks või näiteks olukordades, kus vana maja või korter on veel müümata, kuid uus elamine juba välja vaadatud. Samuti kasutatakse kinnisvaralaenu ka tihtipeale ettevõtte stardikapitali loomiseks või käibevahendite hulga suurendamiseks. Näiteks on kinnisvaralaenu kasutatud veel vana maja renoveerimiseks enne selle müüki. Kogemused näitavad, et selline tegevus on majanduslikult enamjaolt kasumlik. Kinnisvaralaenu taotlemine on tihtipeale aeganõudvam ning dokumentiderohkem. Samas dokumentide esmakordsel esitamisel tehakse laenuotsus üldiselt 24h jooksul. Kinnisvaralaenu iseloomustavad suuremate summade tõttu ka pikemad tagasimakseperioodid, mis võivad küündida kuni 40 aastani. Kinnisvaralaenu tagasimaksmise võimalusi on erinevaid, vastavalt kokkuleppele laenuandjaga.

Kinnisvaralaen ja tagasimaksmise erinevad võimalused:

 • Fikseeritud põhiosaga maksegraafik, kus laenu põhiosa suurus ei muutu, mis tähendab, et laenuperioodi jooksul kuumaksed vähenevad.
 • Klassikaline tagasimaksegraafik, mis hõlmab endas igakuised samas suurusjärgus makseid. Antud graafik on kasutajasõbralik, kuna kulutused on kergemini etteennustatavad.
 • Laenuperioodi algusel tasutakse vaid intressi ning laenuperioodi lõpus, vastavalt lepingule, makstakse kogusumma ühe maksena.

Kinnisvaralaenuga seotud kulud:

 • Kinnisvara kohustuslik kindlustamine.
 • Hindamisakti läbiviimine.
 • Notaritasud hüpoteegi seadmiseks.
 • Lepingutasu on sõltuvalt kokkuleppest, aga üldiselt jääb 0,5 – 3 % ulatusse laenusummast.

Kinnisvaralaenu taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Kinnisvara hindamisakt, mis reeglina saab olla maksimaalselt 6 kuud vana.
 • Kinnisvara omandust tõendav dokument (pärimistunnistus, ostumüügileping jms).
 • Laenutaotluse sooritamine ja sellele positiivse vastuse saamine.
 • Laenutaotleja isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart).

Kinnisvaralaenu võtmise tingimused:

 • Laenusumma on vähemalt 90% kinnisvara koguväärtusest (vastavalt hindamisaktile) viies laenusumma küllaltki kõrgele kasvõi 100 000 eurot või enamgi.
 • Laenuperiood on suhteliselt pikk ehk enamasti kuni 10 aastat, suuremate laenude puhul võib tõusta makseperiood isegi kuni 40 aasta peale.
 • Laenu intress sõltub tavaliselt panga baasintressist või on see seotud euriboriga. Intressi arvestamisel võetakse arvesse ka laenuvõtja riskimarginaal.
 • Tavaliselt on kinnisvaratagatisel laenude intress alates 0,5% kuus.
 • Lepingutasu jääb enamasti 0,5-3% kanti laenu kogusummast.

Laen Kinnisvara tagatisel

Laen kinnisvara tagatisel on laen mida väljastatakse kinnisvara tagatisel. Reeglina ei ole seda liiki laenutoote kasutusotstarve piiratud. Laena väljastatakse tavaliselt 2000 euro kuni 10 000 euro ulatuses.

Laenuperiood jääb tavaliselt 6 kuu kuni 10 aasta sisse aga olenevalt laenupakkujast on ka erandeid, kus summad on suuremad ja tagasimakse periood pikem. Pakutav laenutoode on tavaliselt suunatud füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

Laenu kinnisvara tagatisel kasutatakse näiteks:

 • Eluaseme remondiks või parenduseks.
 • Mootortehnika soetamiseks
 • Äri alustamiseks
 • Ravikulude maksmiseks

Laen kinnisvara tagatisel sobib eelkõige laenusoovijatele, kes omavad laenu teenindamiseks piisavalt regulaarseid ja tõestatavaid tulusid.

Showing all 1 result