Laenudega seotud terminoloogia

Laenudega seotud terminoloogia

Krediidi kulukuse määr – laenu kogukulude summa, mis hõlmab endas nii erinevaid teenustasusid (lepingutasu, kontohaldamise tasu), intressimäära jm väiksemaid seonduvaid kulusid.

Intress ja intressimäär – intress on laenatud summa eest küsitav hind ja intressimäär on selle väljendamine protsentides.

Lepingutasu – laenulepingu sõlmimise eest tasutav summa laenuandjale, mis oleneb laenatud summast, kuid protsentuaalselt jääb kuni 3% kanti. Lepingutasud võivad olla erinevad ettevõtete lõikes, võib ka üldse puududa.

Laenu Refinantseerimine – Laenu refinantseerimine tähendab olemasoleva laenu vahetamine/katmine teise laenuga.

Laenuperiood – ajavahemik, kus tuleb tagastada laenuandjale võetud laen.

Maksepuhkus –  periood, kus makstakse ainult laenuintressi ilma põhiosamakseteta. Sõlmitakse vastavalt kokkuleppele laenuandjaga. Võimalik on ka täielik maksepuhkus.

Hüpoteek/tagatis – kinnisvaraline pant, mis on seatud riskide maandamiseks laenuandja suhtes.